Tuesday, 28 November 2006

La nova planlingvo Snifferanto

Finna esperantisto kiun oni konas laŭ la kromnomo Snifi (posedanto de la babilejo Snifejo) kreis novan planlingvon. Li jam longe insistis por radikalaj reformoj de esperanto kaj eĉ planis perfortan forigon de la supersignoj de supersignaj literoj de esperanto-literaro en lia babilejo. Mi sugestis al li ne nomi siajn reformojn kiel "plibonigo" de esperanto (ĉar tion ne eblas nomi plibonigo) kaj deklari ke ekestas nova lingvo ekzemple sniferanto... Nun li tiel faris kaj fakte oni povas konsideri ke denove estas inventita biciklo. Kiu kaj kial uzu Snifferanton estas neklara, sed tio ne gravas, ĉar ĉiu persono en libera lando rajtas ne nur krei kantojn aŭ krucvortenigmojn sed ankaŭ lingvojn...
La Gramatiko de Snifferanto (27.10.2006) troveblas laŭ la adreso http://pp.kpnet.fi/jhii/sablo (post eniro klaku Gramatiko).

Peeter Aitai

No comments: